Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)

đăng 19:30, 9 thg 11, 2011 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 07:40, 12 thg 11, 2011 ]

Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày 04-11-2002 tại Nông-pênh nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8. Đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và TQ đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Việc ký DOC là kết quả nỗ lực của các nước ASEAN, đặc biệt là của 04 nước liên quan trực tiếp tranh chấp ở Trường Sa (Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xia và Bru-nây) trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. 

Nguồn: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao

DOC.pdf 2494k Tải xuống

Các bạn cũng có thể tham khảo bản tiếng Anh tại địa chỉ: www.aseansec.org/13165.htm.
Comments