Tiện ích

Bản đồ Việt Nam trên Google Maps trước chỉ có một số tên tỉnh thành, trục đường, địa danh nổi bật nhất nhưng giờ đây từng phố nhỏ, ngõ nhỏ, các tòa nhà đều được nêu tên, đánh số. Thậm chí, cả đường một chiều cũng được ghi chi tiết bằng mũi tên đỏ.

Cộng đồng người sử dụng trên trang Google Maps Marker có thể điền tên các đoạn đường, địa điểm, khu vực… trên bản đồ thế giới rồi gửi cho máy chủ của Google Maps, sau khi được Google xác minh thông tin, cơ sở dữ liệu này sẽ được cập nhật trên Google Maps. Điều đó có nghĩa là nước nào có cộng đồng chăm chỉ cập nhật thông tin chính xác về khu vực của họ thì trong tương lai, bản đồ quốc gia trên Google Maps sẽ càng chi tiết.

Một số hình ảnh về Việt Nam trên Google Maps:

 


Lịch - Google Calendar: Ứng dụng lịch dựa trên web cho phép nhân viên hợp tác hiệu quả và giúp giảm thiểu chi phí cũng như sự phức tạp của CNTT.

Dễ dàng lên lịch các cuộc hẹn

Xếp chồng nhiều lịch để xem thời gian mọi người sẽ rảnh. Lịch Google gửi thư mời và quản lý RSVP.

Tích hợp với hệ thống email của bạn

Lịch Google được tích hợp vào Gmail và có thể tương thích với các ứng dụng lịch phổ biến.

Chia sẻ lịch dự án

Lịch có thể được chia sẻ trong toàn công ty hay giữa các đồng nghiệp được chọn. Nhiều công cụ kiểm soát quyền chia sẻ giúp duy trì bảo mật và quyền riêng tư.

Truy cập bằng điện thoại di động của bạn

Xem và chỉnh sửa chi tiết sự kiện, thêm sự kiện mới và mời khách trên điện thoại di động như BlackBerry và iPhone. Thậm chí nhận cả thông báo lịch qua SMS.

Xuất bản lịch

Công bố các sự kiện của công ty ra bên ngoài bằng cách xuất bản lịch để lịch đó có thể tìm kiếm được trong thư viện Lịch Google. Dễ dàng nhúng lịch vào trang web.